Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

#inspektor nadzoru #budownictwo przemysłowe
Dla naszego Klienta firmy z sektora budownictwa przemysłowego poszukujemy osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Obowiązki:
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac budowlanych z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót
 • uczestniczenie w odbiorach technicznych
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek
 • weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez Wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie
 • reprezentowanie firmy wobec klientów i instytucji
 • uczestnictwo w przygotowywaniu ofert i utrzymywaniu kontaktów z klientami

Wymagania:
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • bardzo dobra znajomość AutoCAD, MS Office, mile widziana znajomość programów do kosztorysowania i MS Project
 • znajomość procesu inwestycyjnego
 • doświadczenie w branży przemysłowej
 • dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
 • Umowa o pracę lub B2B (praca kontraktowa a nie stałe zatrudnienie)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie inżynierskiej
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pracy nad złożonymi, różnorodnymi projektami realizowanymi dla renomowanych klientów
#1162048
Click here to access HAYS Privacy Policy, which provides detailed information on how we use and protect your personal information, and your rights in relation to this.

Summary

Job Type
Permanent
Industry
Budownictwo
Location
Nysa
Specialism
Budownictwo
Ref:
1162048

Talk to a consultant

Talk to Wioleta Tyszko, the specialist consultant managing this position, located in Warszawa
Hays, ul. Marszałkowska 126/134

Telephone: 22 584 56 50